Brandweer

Crowdtech helpt Brandweer meer risicogericht te werken

Behoefte

De Brandweer Kennemerland wilde een prioritering aanbrengen in hun controlewerkzaamheden. Veiligheidsregio’s besteden een groot gedeelte van hun tijd aan het controleren van gebouwen op de brandveiligheid. Om vooraf een goede risicoanalyse te kunnen maken én gebouweigenaren bewuster te maken van de noodzaak om brandpreventie maatregelen te nemen, heeft Crowdtech de brandweer Kennemerland geholpen een ‘Online Zelfcontrole Brandveiligheid’ te bouwen.   

Aanpak

Aan de hand van een checklist op hun mobiele telefoon of tablet kunnen gebouweigenaren in de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede nu voor een groot deel zelf controleren of hun pand voldoet aan brandveiligheidsvoorschriften. In de online enquête krijgen zij vragen over onderwerpen als de aanwezigheid van brandblussers en rookmelders, vluchtroutes en nooduitgangen en beheer en onderhoud van brandveiligheidsinstallaties. De brandweer blijft de meer specialistische controles doen.  

Inzichten

Op basis van de ingevulde enquêtes kan de brandweer een goede inschatting maken van de brand(on)veiligheid van een gebouw en besluiten welke gebouwen op korte termijn geïnspecteerd moeten worden. 

“De meeste ondernemers bij wie we controleren hebben hun zaken prima op orde. Een bezoek van de brandweer kost tijd en is een verstoring van de dagelijkse werkzaamheden. We maken het de ondernemers nu gemakkelijker. Zij krijgen voortaan per mail een checklist en hebben veertien dagen de tijd om die in te vullen op een moment dat het hen het beste schikt”.
- Karl Stüsgen van de Brandweer

Melvin-B-crowdtech-n.jpg

Meer informatie


Melvin Bechan

m.bechan@crowdtech.com
×

Survey

Met Crowdtech Survey maakt u intelligente, intuïtieve, visuele online vragenlijsten. Geavanceerde routings, CRM data koppelen aan onderzoeksdata en realtime resultaten op een mooi dashboard het kan met Survey.


Lees alle cases en nieuws over Survey